UA-20635152-2

Welkom op de site van de Adhesix Trial!


Deze site is zowel voor artsen als patiënten geschikt.

Achtergrondinformatie

Het opereren van een hernia inguinalis is geassocieerd met een hoog risico op postoperatieve pijn. Deze pijn duurt in 10-20% van de patienten zelfs langer dan 1 jaar. Met name vroege postoperatieve pijn is geassocieerd met een vertraging in het weer oppakken van werk en dagelijkse activiteiten. De oorzaak van de pijn wordt vaak gezocht in een lokale ontstekingsreactie door het material van de geïmplanteerde mat of door beschadiging van de zenuwen met hechtmaterialen. Het ontwikkelen van een mat, waarbij geen hechtingen meer nodig zijn, zou dus kunnen resulteren in een significante reductie van de postoperatieve pijnklachten en zo zorgen voor een snellere terugkeer naar werk en het weer oppakken van normale dagelijkse activiteiten.
In deze studie wordt de Cousin Biotech Adhesix mesh, een polypropylene mat met een zelfklevende lijm, vergeleken met een standaard polypropylene mat. Hierbij zal met name gekeken worden naar het verschil in vroege postoperatieve pijn na een primaire unilaterale hernia inguinalis. Verder zal gekeken worden naar tijd tot het weer oppakken van werk, dagelijkse activiteiten, kwaliteit van leven, operatieduur, complicaties en late postoperatieve pijn.